Luat Minh Khue

Quy chế cấp mã chứng khoán

Quy chế cấp mã chứng khoán - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Quy chế cấp mã chứng khoán

Quy chế cấp mã chứng khoán trong nước và cấp mã số định danh chứng khoán quốc tế

Quy chế cấp mã chứng khoán trong nước và cấp mã số định danh chứng khoán quốc tế
Quy chế cấp mã chứng khoán trong nước và cấp mã số định danh chứng khoán quốc tế tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam. Ban hành kèm theo Quyết định số 149/QĐ-VSD ngày 21 tháng 08 năm 2012 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Vui lòng liên hệ trực tiếp 1900 6162 để được tư vấn, hỗ trợ