Luật sư tư vấn về chủ đề "quy định cấp"

quy định cấp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quy định cấp.

Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020 Bổ sung quy định cấp thẻ giám định viên tư pháp

Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020 Bổ sung quy định cấp thẻ giám định viên tư pháp
Giám định viên tư pháp có thể làm việc tại tổ chức giám định tư pháp, tổ chức chuyên môn. Như vây, người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện sẽ được cấp thẻ của giám định viên theo quy định của Luật Giám định tư pháp. Vậy, việc cấp thẻ cho những giám định viên tư pháp được uy định như thế nào?