Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Quy định chuyển đất"

Quy định chuyển đất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Quy định chuyển đất.

Quy định chuyển đất khai hoang thành đất đấu thầu UBND xã ?

Quy định chuyển đất khai hoang thành đất đấu thầu UBND xã ?
Khái niệm đất khai hoang không có trong quy định của pháp luật nhưng căn cứ vào thời gian sử dụng đất, đóng thuế và quản lý sử dụng đất đai thì có thể cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy hoạch hoặc quản lý sử dụng nhà đất: