Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "quy định của pháp luật về đấu thầu"

quy định của pháp luật về đấu thầu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quy định của pháp luật về đấu thầu.

Một công ty có được đấu thầu nhiều gói thầu trong cùng một dự án ?

Một công ty có được đấu thầu nhiều gói thầu trong cùng một dự án ?
Xin chào Luật Minh Khuê! Tôi có câu hỏi mong được giải đáp: Công ty chúng tôi dự định tham dự đấu thầu gói thầu "Tư vấn giám sát và hỗ trợ đấu thầu" của một dự án. Nhiệm vụ của gói thầu này là: Rà soát thiết kế cơ sở, thiết kế chi tiết, hồ sơ mời thầu do nhà thầu tư vấn thiết kế lập, hỗ trợ đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp, giám sát thi công xây lắp...