Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "quy định đóng dấu giáp lai"

quy định đóng dấu giáp lai | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quy định đóng dấu giáp lai.

Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền khi đóng dấu giáp lai không đúng quy định?

Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền khi đóng dấu giáp lai không đúng quy định?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong luật sư giải đáp: Trong cuộc họp với UBND xã, tôi có ký vào biên bản làm việc sang một trang khác và có đóng dấu giáp lai của xã. Vì nhiều việc nên tôi chưa cầm biên bản đó về ngay mà để 1 tuần sau mới xuống lấy. Khi lấy về tôi phát hiện dấu giáp lai đó không đúng với quy định về việc đóng dấu giáp lai.