Luat Minh Khue

quy định đóng dấu giáp lai

quy định đóng dấu giáp lai - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về quy định đóng dấu giáp lai

Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền khi đóng dấu giáp lai không đúng quy định?

Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền khi đóng dấu giáp lai không đúng quy định?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong luật sư giải đáp: Trong cuộc họp với UBND xã, tôi có ký vào biên bản làm việc sang một trang khác và có đóng dấu giáp lai của xã. Vì nhiều việc nên tôi chưa cầm biên bản đó về ngay mà để 1 tuần sau mới xuống lấy. Khi lấy về tôi phát hiện dấu giáp lai đó không đúng với quy định về việc đóng dấu giáp lai.