Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "quy định giảm trừ gia cảnh"

quy định giảm trừ gia cảnh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quy định giảm trừ gia cảnh.

Quy định về giảm trừ gia cảnh ?

Quy định về giảm trừ gia cảnh ?
Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú: