Luat Minh Khue

quy định giảm trừ gia cảnh

quy định giảm trừ gia cảnh - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về quy định giảm trừ gia cảnh

Quy định về giảm trừ gia cảnh ?

Quy định về giảm trừ gia cảnh ?
Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú: