Luat Minh Khue

Quy định hộ khẩu

Quy định hộ khẩu - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Quy định hộ khẩu

Quy định về sử dụng hộ khẩu ?

Quy định về sử dụng hộ khẩu ?
Theo luật sư, Tôi muốn hỏi: Trong một nhà không thành viên nào được phép chiếm giữ hoặc có hành vi tương tự nhằm cản trở người khác sử dụng sổ hộ khẩu vì bất kỳ lý do, mục đích gì ?