Luật sư tư vấn về chủ đề "quy định Luật"

quy định Luật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quy định Luật.

Quy định là gì ? Khái niệm quy định được hiểu như thế nào ?

Quy định là gì ? Khái niệm quy định được hiểu như thế nào ?
Quy định là những quy tắc, chuẩn mực trong xử sự; những tiêu chuẩn, định mức về kinh tế, kĩ thuật được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc thừa nhận và buộc các tổ chức, cá nhân có liên quan phải tuân thủ. l Các quy định được thể hiện chủ yếu dưới hình thức quy phạm pháp luật và được ban hành dưới những hình thức văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước.

Hoàn thiện các quy định của Bộ Luật Tố Tụng Dân sự năm 2005 về nguyên tắc công nhận và thi hành bản án, quyết định của tòa án, quyết định của trọng tài nước ngoài

Hoàn thiện các quy định của Bộ Luật Tố Tụng Dân sự năm 2005 về nguyên tắc công nhận và thi hành bản án, quyết định của tòa án, quyết định của trọng tài nước ngoài
Bài viết dưới đây xin phân tích những vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiệncác quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2005 về nguyên tắc công nhận và thi hành bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài, quyết định của Trọng tài nước ngoài[1] và bước đầu đề xuất một số kiến nghị liên quan đến việc sửa đổi các quy định này nhằm góp phần hoàn thiện hơn các quy định về tố tụng dân sự quốc tế và tư pháp quốc tế của Việt Nam, bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, pháp nhân Việt N

Tìm hiểu các quy định Luật Công an nhân dân năm 2005

Tìm hiểu các quy định Luật Công an nhân dân năm 2005
Ngày 29 tháng 11 năm 2005, tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XI, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Công an nhân dân. Ngày 12 tháng 12 năm 2005, Chủ tịch nước có Lệnh số 30/2005/L/ CTN công bố Luật Công an nhân dân.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook