Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "quy định luật doanh nghiệp"

quy định luật doanh nghiệp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quy định luật doanh nghiệp.

Báo cáo rà soát và đánh giá một số quy định của pháp luât về quản trị doanh nghiệp

Báo cáo rà soát và đánh giá một số quy định của pháp luât về quản trị doanh nghiệp
Hệ thống doanh nghiệp của Việt Nam hiện nay là kết quả của quá trình phát triển kinh tế nhiều thành phần trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hộ chủ nghĩa đã và đang được xây dựng trong hơn 20 năm qua. Các loại hình doanh nghiệp như doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp nhà nước được ra đời trong những hoàn cảnh và thời điểm lịch sử khác nhau mà trong đó quan niệm về thành phần sở hữu có sự phân biệt, vì vậy khung quản trị doanh nghiệp cũng khác nhau t

Cần có các quy định cho doanh nghiệp nhà nước trong việc thực hiện luật cạnh tranh

Cần có các quy định cho doanh nghiệp nhà nước trong việc thực hiện luật cạnh tranh
Cạnh tranh là một hiện tượng gắn liền với kinh tế thị trường. Thực tiễn nhiều nước đã chứng minh, nếu được kiểm soát tốt, cạnh tranh mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế, cho công chúng tiêu dùng, vì họ có thể hưởng những dịch vụ với giá rẻ hơn và chất lượng tốt hơn. Có nhiều cách hiểu khác nhau về cạnh tranh, song tựu trung lại, có thể quan niệm : Cạnh tranh là việc các nhà kinh doanh sử dụng những phương thức khác nhau để giành ưu thế thương trường về mình so với các đối thủ khác.