Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "quy định mức giá đền bù đất"

quy định mức giá đền bù đất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quy định mức giá đền bù đất.

Quy định về mức giá đền bù đất ở ?

Quy định về mức giá đền bù đất ở ?
Chào Luật sư, gia đình tôi hiện có 800m² đất ở, nay UBND tỉnh Thanh Hóa lấy làm khu di tích và giao cho UBND huyện Thọ Xuân làm công tác giải phóng mặt bằng nhưng giá đền bù ban dự án đưa ra quá thấp so với giá thị trường, với giá 1,500,000đ/m².