Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "quy định tập đoàn"

quy định tập đoàn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quy định tập đoàn.

Sẽ có cơ chế riêng cho việc cổ phần hóa các tập đoàn

Sẽ có cơ chế riêng cho việc cổ phần hóa các tập đoàn
Trong quá trình sửa đổi, bổ sung Nghị định 109/2007/NĐ-CP về việc chuyển DN 100% vốn nhà nước thành CTCP, Bộ Tài chính đã đưa ra một số đề xuất mới về bán cổ phần cho cổ đông chiến lược, nhằm tháo gỡ đang làm cản trở quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp (DN) 100% vốn nhà nước”, ông Đặng Quyết Tiến,Phó cục trưởng Cục Tài chính DN (Bộ Tài chính) tiết lộ.