Luat Minh Khue

Quy định về cấp sổ đỏ

Quy định về cấp sổ đỏ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Quy định về cấp sổ đỏ

Quy định về cấp sổ đỏ cho đất khai hoang?

Quy định về cấp sổ đỏ cho đất khai hoang?
Kính chào Luật Minh Khuê, Em có một vấn đề mong luật sư giải đáp: Hiện tại thửa đất nhà em đang ở có trước ngày 15/10/1993, đất này được gọi là đất khai hoang không? Nếu là đất khai hoang thì khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu có phải mất tiền hay không?

Điều kiện chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp là gì ? Trường hợp nào không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ?

Điều kiện chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp là gì ? Trường hợp nào không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ?

Điều kiện chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp được quy định như thế nào ? Xin cho biết quy định của pháp luật về trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ? Xin ...