Luat Minh Khue

Quy định về chi phí hợp lý

Quy định về chi phí hợp lý - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Quy định về chi phí hợp lý

Tư vấn về chi phí hợp lý của công ty ?

Tư vấn về chi phí hợp lý của công ty ?
Kính chào các Quý luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê. Em có một vấn đề mong luật sư giải đáp: Công ty em hằng năm có nhận một số sinh viên đến thực tập, và Công ty có trả cho mỗi sinh viên thực tập là 2 triệu đồng/tháng.