Luat Minh Khue

Quy định về chia di sản thừa kế

Quy định về chia di sản thừa kế - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Quy định về chia di sản thừa kế

Luật sư tư vấn cách lập di chúc ?

Luật sư tư vấn cách lập di chúc ?
Kính thưa: Quý luật sư Nhà tôi có sáu người gồm ba, mẹ, tôi, em gái, vợ và con tôi. Hiện tại chủ hộ là mẹ tôi, ba mẹ vẫn còn sống, vợ tôi không nhập hộ khẩu nhà tôi, con tôi đã nhập hộ khẩu nhà tôi.