Luật sư tư vấn về chủ đề "quy định về mức thuế phải nộp"

quy định về mức thuế phải nộp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quy định về mức thuế phải nộp.

Quy định của pháp luật về việc nộp thuế khi làm nghề sửa chữa xe máy ?

Quy định của pháp luật về việc nộp thuế khi làm nghề sửa chữa xe máy ?
Xin chào luật sư của công ty Luật Minh Khuê. Thưa luật sư Gia đình tôi có làm nghề sửa chữa xe máy. Năm 2004 bên thuế yêu cầu tôi làm giấy phép kinh doanh và tôi cũng đã thực hiện. Hàng năm chúng tôi vẫn đóng thuế môn bài và nộp thuế bình thường. Nhưng đến năm 2014 cán bộ thuế đến thu thuế của gia đình tôi với mức thuế khoán rất cao là 225 000đ/tháng.