Luật sư tư vấn về chủ đề "quy định về thời gian nghỉ ngơi" - Trang 4

quy định về thời gian nghỉ ngơi | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quy định về thời gian nghỉ ngơi.

Thông tư 07/1998/TT/TCBĐ

Thông tư 07/1998/TT/TCBĐ
Về việc hướng dẫn chế độ thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công

Thông tư 23-1998/TT-BGTVT

Thông tư 23-1998/TT-BGTVT
Quy định thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi đối với những người làm việc có tính chất độc hại