Luật sư tư vấn về chủ đề "quy định về thời gian nghỉ ngơi" - Trang 5

quy định về thời gian nghỉ ngơi | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quy định về thời gian nghỉ ngơi.

Thông tư 20/2001/TT-GTVT

Thông tư 20/2001/TT-GTVT
Hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với thuyền viên làm việc trên

Thông tư 16/2003/TT-BLĐTBXH

Thông tư 16/2003/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các