Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "quy định về thời hạn báo trước"

quy định về thời hạn báo trước | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quy định về thời hạn báo trước.

Tư vấn về vấn đề công ty buộc người lao động thôi việc ?

Tư vấn về vấn đề công ty buộc người lao động thôi việc ?
Xin chào Luật Minh Khuê! Tôi có câu hỏi mong được giải đáp: 1.HĐLĐ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 04 năm 2016 đến hết ngày 01 tháng 11 năm 2016 (<< HĐ 07 tháng & dưới 12 tháng). 2. Ngày 13/07/2016, chúng tôi có buổi gặp mặt trực tiếp giữa bộ phận Hành chính nhân sự và Quản lý của nhân viên để Thông báo chấm dứt HĐLĐ vào ngày 31/07/2016.