Luat Minh Khue

Quy định về tuổi chịu trách nhiệm hình sự

Quy định về tuổi chịu trách nhiệm hình sự - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Quy định về tuổi chịu trách nhiệm hình sự

Tuổi chịu trách nhiệm hình sự ?

Tuổi chịu trách nhiệm hình sự ?
Xin chào luật sư. Tôi có một câu hỏi xin được giải đáp: Người chưa thành niên có phải chịu trách nhiệm hình sự hay không ? Tôi xin trân thành cám ơn!