Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "quy định về vốn điều lệ công ty cổ phần"

quy định về vốn điều lệ công ty cổ phần | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quy định về vốn điều lệ công ty cổ phần.

Vấn đề góp vốn điều lệ của công ty cổ phần ?

Vấn đề góp vốn điều lệ của công ty cổ phần ?
Xin chào Luật Minh Khuê! Em có câu hỏi mong được giải đáp: Em muốn thành lập Công ty Cổ phần để kinh doanh, em tìm hiểu về vốn điều lệ và muốn để mức vốn là 10 tỷ đồng. Tuy nhiên hiện tại em cùng các cổ đông khác chưa thể nộp đủ số tiền này ngay.