Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "quy định về xử lý kỷ luật lao động"

quy định về xử lý kỷ luật lao động | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quy định về xử lý kỷ luật lao động.

Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng của người lao động khi bị xử phạt vô lý ?

Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng của người lao động khi bị xử phạt vô lý ?
Xin chào Luật Minh Khuê! Em có câu hỏi mong được tư vấn: Em bắt đầu làm việc từ 15/2/2016 đến nay là 9/10/2016, công ty em dưới 20 thành viên, 2 tháng đầu công ty có cho em ứng lương, sau đó cho kí hợp đồng lao động và có quy định là mỗi tháng giữ 1 triệu tiền lương với tất cả nhân viên, trước đó thì không có hợp đồng.