Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "quy hoạch không rõ"

quy hoạch không rõ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quy hoạch không rõ.

Thuộc diện quy hoạch chưa xác định rõ có được cấp sổ đỏ ?

Thuộc diện quy hoạch chưa xác định rõ có được cấp sổ đỏ ?
Thưa luật sư, tôi có một vấn đề mong luật sư tư vấn. Đất tôi thuộc loại đất ở tại nông thôn tại xã Bình Phú của TP Bến Tre, khi liên hệ sở tài nguyên để trích lục thông tin quy hoạch thì được trả lời bằng văn bản là: "thửa đất này thuộc ranh giới quy hoạch các phường 5,6,7 chưa xác định rõ". Nếu thế thì có nghĩa là chưa có kế hoạch quy hoạch gì cả nhưng khi tôi xin giấy phép xây nhà thì được UBND TP Bến Tre cấp giấy phép xây dựng tạm và trong đó có điều: chủ đầu tư phải tự gỡ bỏ công trình mà không được bồi thường khi có yêu cầu của chính quyền. Vậy xin hỏi luật sư như vậy đúng hay sai?