Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Quy Luat Trong Marketting"

Quy Luat Trong Marketting | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Quy Luat Trong Marketting.

Quy luật trong marketting

<strong>Quy</strong> luật <strong>trong</strong> <strong>marketting</strong>
1. Nguyên tắc về sự dẫn đầu. Là sản phẩm đầu tiên bao giờ cũng có ưu thế hơn sản phẩm tốt hơn.