Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "quy mô thầu"

quy mô thầu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quy mô thầu.

Chủ đầu tư có thể thực hiện chỉ định thầu như thế nào ?

Chủ đầu tư có thể thực hiện chỉ định thầu như thế nào ?
Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi cần tư vấn như sau: Cho tôi hỏi liên quan đến chỉ định thầu thực hiện các kế hoạch. Theo tôi được biết điều 22 luật đấu thầu quy định các trường hợp được chỉ định thầu. Tuy nhiên, quy định còn chung chung, nên tôi hỏi đơn vị tôi thực hiện kế hoạch giám sát môi trường cấp huyện hàng năm và kế hoạch sử dụng đất cấp huyện hàng năm. Chủ đầu tư có thể thực hiện chỉ định thầu thực hiện các kế hoạch trên như vậy có đúng quy định không?