Luật sư tư vấn về chủ đề "quỹ phi chính phủ"

quỹ phi chính phủ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quỹ phi chính phủ.

Hướng dẫn lập đơn xin thành lập quỹ phi chính phủ ?

Hướng dẫn lập đơn xin thành lập quỹ phi chính phủ ?
Xin chào Luật Minh Khuê, Công ty tôi muốn thành lập NGO dưới hình thức quỹ xã hội. Mục đích của quỹ là hỗ trợ và khuyến khích phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, từ thiện và các mục đích phát triển cộng đồng ở vùng miền núi huyện Mai Châu, không vì mục đích lợi nhuận.