Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "quỷ quyền giám đốc công ty"

quỷ quyền giám đốc công ty | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quỷ quyền giám đốc công ty.

Tư vấn xác lập quan hệ ủy quyền trong doanh nghiệp ?

Tư vấn xác lập quan hệ ủy quyền trong doanh nghiệp ?
Thưa luật sư, Tôi có vấn đề cần Luật sư giả đáp như sau: Trường hợp giám đốc công ty và giám đốc chi nhánh là một người thì khi chi nhánh ký hợp đồng mua bán hàng hóa thì chi nhánh có cần sự ủy quyền của công ty không? và ủy quyền như thế nào ? Người ủy quyền và người nhận ủy quyền cùng một người có được không ?