Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "quy trình điều tra tai nạn"

quy trình điều tra tai nạn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quy trình điều tra tai nạn.

Gây tai nạn giao thông do biển báo giao thông lỗi có bị xử phạt không?

Gây tai nạn giao thông do biển báo giao thông lỗi có bị xử phạt không?
Biển báo giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để xác định lỗi của các phương tiện đi vào đường cấm, đường ngược chiều... trong một số trường hợp biển báo giao thông bị lỗi (hỏng, chưa được thay thế) thì trách nhiệm của người gây tai nạn giao thông trong vấn đề này như thế nào ?