Luat Minh Khue

quỹ từ thiện triệu

quỹ từ thiện 50 triệu - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về quỹ từ thiện 50 triệu

Tư vấn chia di sản thừa kế theo di chúc ?

Tư vấn chia di sản thừa kế theo di chúc ?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Ông A và bà B là vợ chồng hợp pháp có tài sản chung là 600 triệu. Bà B có tài sản riêng là 180 triệu, có con chung là C (15 tuổi) và D (17 tuổi). Bà B có con riêng là E (20t). TH1: Trước khi chết bà B đã lập di chúc cho M (em họ) 50 triệu, quỹ từ thiện 50 triệu. TH2: Trước khi chết bà B đã lập di chúc cho M (em họ) 100 triệu, quỹ từ thiện 200 triệu.