Luat Minh Khue

Quyền lợi bảo hiểm

Quyền lợi bảo hiểm - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Quyền lợi bảo hiểm

Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng quyền lợi theo chế độ hưu trí và tử tuất khi có đủ điều kiện theo quy định. Lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội được miễn thuế. Các chế độ cụ thể:

Quyền lợi khi tham gia Bảo hiểm Y tế

Quyền lợi khi tham gia Bảo hiểm Y tế
1. Người tham gia BHYT được lựa chọn một cơ sở y tế thuận lợi gần nơi công tác hoặc nơi cư trú theo hướng dẫn của cơ quan Bảo hiểm xã hội để đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu, được đổi nơi đăng ký ban đầu vào đầu mỗi quý.

Quyền lợi khi tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc

Quyền lợi khi tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc
Người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng quyền lợi theo các chế độ: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất (người lao động thuộc lực lượng vũ trang có quy định riêng). Các chế độ cụ thể: