Luật sư tư vấn về chủ đề "quyền chia lợi nhuận kinh daonh"

quyền chia lợi nhuận kinh daonh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quyền chia lợi nhuận kinh daonh.

Hợp đồng mua bán quyền được chia lợi nhuận kinh doanh ?

Hợp đồng mua bán quyền được chia lợi nhuận kinh doanh ?
Thưa luật sư em có một thắc mắc như sau ạ: Em có vấn đề cần nhờ luật sư tư vấn giúp em. Em có làm việc tại công ty U&D và sau một thời gian công ty bán quyền được chia lợi nhuận kinh doanh theo doanh số bán hàng theo team kinh doanh và em đã mua quyền với trị giá 50.000.000 (năm mươi triệu đồng chẵn).Khi em không còn làm việc nữa thì công ty cắt phần chia lợi nhuận hàng quý của em, cụ thể là quý 1 năm 2015.