Luat Minh Khue

quyền đại diện

quyền đại diện - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về quyền đại diện

Giám đốc chi nhánh của công ty có quyền đại diện không ?

Giám đốc chi nhánh của công ty có quyền đại diện không ?
Chi nhánh một ngân hàng mở một điểm giao dịch và gửi thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Kết quả là cơ quan đăng ký kinh doanh đã từ chối việc mở phòng giao dịch trên với lý do “giám đốc chi nhánh A ký tên thừa ủy quyền của người đại diện theo pháp luật ngân hàng X trên văn bản thông báo, nhưng không được đóng dấu của chi nhánh A mà phải đóng dấu của ngân hàng X mới bảo đảm tư cách pháp nhân, mới phù hợp tư cách nhân danh bên ủy quyền”. Thực tế có phải vậy không?