Luat Minh Khue

quyền dừng xe

quyền dừng xe - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về quyền dừng xe

Cảnh sát cơ động có được dừng xe không vi phạm luật giao thông ?

Cảnh sát cơ động có được dừng xe không vi phạm luật giao thông ?
Thưa các luật sư, Tôi muốn hỏi: Khi tham gia giao thông, cảnh sát cơ động (CSCĐ) và cảnh sát 113 có được dừng xe khi không vi phạm luật giao thông không? Và liệu Cảnh sát giao thông có được dừng xe của người tham gia giao thông khi không vi phạm không? Người hỏi: Nguyễn Anh