Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "quyền dừng xe"

quyền dừng xe | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quyền dừng xe.

Công dân có được xem kế hoạch tuần tra của CSGT không?

Công dân có được xem kế hoạch tuần tra của CSGT không?
Thưa luật sư: Cháu muốn hỏi khi bị các lực lượng cảnh sát khác [CSTT,CSCĐ,CS113...]dừng xe để xử phạt vi phạm giao thông thì cháu có quyền được xem kế hoạch tuần tra đã được phê duyệt của các lực lượng đó ? Nếu được quyền kiểm tra thì điều đó được quy định trong điều khoản nào ? Cháu xin chân thành cảm ơn!

Cảnh sát cơ động có được dừng xe không vi phạm luật giao thông ?

Cảnh sát cơ động có được dừng xe không vi phạm luật giao thông ?
Thưa các luật sư, Tôi muốn hỏi: Khi tham gia giao thông, cảnh sát cơ động (CSCĐ) và cảnh sát 113 có được dừng xe khi không vi phạm luật giao thông không? Và liệu Cảnh sát giao thông có được dừng xe của người tham gia giao thông khi không vi phạm không? Người hỏi: Nguyễn Anh