Liên hệ với Luật Minh Khuê

  Gọi luật sư  Liên hệ dịch vụ
Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "quyển hóa đơn"

quyển hóa đơn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quyển hóa đơn.

Hướng dẫn điều kiện và thủ tục mua hoá đơn quyển của cơ quan thuế ?

Hướng dẫn điều kiện và thủ tục mua hoá đơn quyển của cơ quan thuế ?
Thưa luật sư, xin cho tôi hỏi: Tôi đã đăng ký giấy phép kinh doanh, và có mã số thuế cá nhân. Đăng ký tại địa chỉ thường trú. 1/trước đây có kinh doanh củi gốc làm nhiên liệu cho công ty a. Để bớt đi lại thì cuối tháng tôi mới mua hoá đơn 1 lần. Doanh thu hàng tháng khoảng 60-80trieu/ tháng. Hiện giờ bên công ty a muốn xuất hoá đơn cho mỗi lần nhập hàng. Mỗi tháng khoảng 8-15 lần nhập hàng.