Luat Minh Khue

quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp

quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp

Tư vấn hưởng bảo hiểm thất nghiệp ?

Tư vấn hưởng bảo hiểm thất nghiệp ?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong luật sư giải đáp: Tôi đã có quyết định được hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) 6 tháng của bảo hiểm xã hội (BHXH) khi lấy tiền thất nghiệp lần đầu tôi có hỏi cặn kẽ về việc khai báo hàng tháng tại trung tâm giới thiệu việc làm (GTVL) khi đang hưởng TCTN và được nhân viên chi trả tiền TCTN hướng dẫn và được trả lời là không cần phải qua trung tâm GTVL khai báo nữa.