Luat Minh Khue

quyền lợi trong chế độ thai sản

quyền lợi trong chế độ thai sản - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về quyền lợi trong chế độ thai sản

Yêu cầu làm việc trong thời gian nghỉ hưởng thai sản

Yêu cầu làm việc trong thời gian nghỉ hưởng thai sản
Tôi đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng (đang nghỉ thai sản 6 tháng - đã nghỉ được 3 tháng rồi) thì cơ quan có Hợp đồng với tôi trên sự thỏa thuận của 2 bên về lương - các điều kiện làm việc khác..., yêu cầu tôi tiếp tục làm việc. Như vậy tôi và người đứng đầu cơ quan tôi có vi phạm Luật lao động hay Luật gì không?