Luật sư tư vấn về chủ đề "quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất"

quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu chung

Chuyển nhượng <strong>quyền</strong> <strong>sử</strong> <strong>dụng</strong> <strong>đất</strong> <strong>và</strong> <strong>tài</strong> <strong>sản</strong> <strong>gắn</strong> <strong>liền</strong> <strong>với</strong> <strong>đất</strong> thuộc sở hữu chung
Thưa luật sư, Tôi có tham gia góp vốn mua miếng đất bằng hợp đồng góp vốn tại 1 dự án khu dân cư tại quận 9 , tp.hcm. Công ty đã thu tiền 80% giá trị hợp đồng và đã xuất hoá đơn VAT cho Tôi nhưng hiện dự án này chưa hoàn thành hạ tầng.Nay Tôi muốn chuyển nhượng lại cho một khách hàng khác: