Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "quyết định hình phạt"

quyết định hình phạt | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quyết định hình phạt.

Quyết định hình phạt là gì? Nội dung quyết định hình phạt và nguyên tắc khi quyết định hình phạt là gì?

Quyết định hình phạt là gì? Nội dung quyết định hình phạt và nguyên tắc khi quyết định hình phạt là gì?
Quyết định hình phạt là sự lựa chọn loại hình phạt và xác định mức hình phạt cụ thể trong phạm vi luật định để áp dụng đối với người phạm tội cụ thể. Tìm hiểu về nội dung quyết định hình phạt và nguyên tắc quyết định hình phạt theo pháp luật hình sự nước ta trong bài viết dưới đây:

Các căn cứ để quyết định hình phạt theo quy định pháp luật là gì?

Các căn cứ để quyết định hình phạt theo quy định pháp luật là gì?
Quyết định hình phạt là sự lựa chọn loại hình phạt và xác định mức hình phạt cụ thể trong phạm vi luật định để áp dụng đối với người phạm tội cụ thể. Vậy dựa trên những căn cứ nào để có thể đưa ra quyết định hình phạt đúng đẵn và phù hợp? Tìm hiểu căn cứ quyết định hình phạt trong bài viết dưới đây:

Nội dung các nguyên tắc quyết định hình phạt

Nội dung các nguyên tắc quyết định hình phạt
Quyết định hình phạt là hoạt động không thể thiếu sau khi đã định tội danh mà kết quả là Hội đồng xét xử nhân danh nhà nước CHXHCN Việt Nam tuyên người bị kết tội một hình phạt cụ thể. Quyết định hình phạt gồm có những nguyên tắc cơ bản sẽ được ban biên tập chúng tôi thể hiện trong bài viết này.

Căn cứ quyết định hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội, tổng hợp hình phạt?

Căn cứ quyết định hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội, tổng hợp hình phạt?
Trường hợp phạm nhiều tội được nêu tại Điều 55 bộ luật hình sự 2015 là trường hợp người phạm tội có nhiều hành vi phạm tội hoặc chỉ có một hành vi phạm tội nhưng thoả mãn nhiều cấu thành tội phạm khác nhau và bị xét xử cùng một lần về nhiều tội phạm được các cấu thành tội phạm đó phản ánh.

Căn cứ quyết định hình phạt trong trường hợp chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt ?

Căn cứ quyết định hình phạt trong trường hợp chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt ?
Đối với trường hợp chuẩn bị phạm tội và phạm tội chưa đạt, khi quyết định hình phạt, toà án không những phải dựa vào các căn cứ quyết định hình phạt chung mà còn phải dựa vào quy định bổ sung cho trường hợp này. Đây là những quy định bổ sung cho căn cứ thứ nhất và thứ hai của quyết định hình phạt.

Căn cứ quyết định hình phạt đối với người phạm tội là gì?

Căn cứ quyết định hình phạt đối với người phạm tội là gì?
Căn cứ vào quy định mang tính nguyên tắc chung thuộc Phần chung của BLHS như điều kiện, đối tượng và giới hạn của các lọai hình phạt chính, hình phạt bổ sung. Căn cứ vào quy định về loại, giới hạn của chế tài được quy định trong điều luật ở Phần các tội phạm

Quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt là gì ?Bất cập trong việc áp dụng quy định về quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt

Quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt là gì ?Bất cập trong việc áp dụng quy định về quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt
Quyết định hình phạt là sự lựa chọn loại hình phạt và xác định mức hình phạt (đối với loại hình phạt khác nhau) trong phạm vi luật định để áp dụng đối với chủ thể chịu trách nhiệm hình sự.( Bộ luật Hình sự 2015 )

Quyết định hình phạt trong trường hợp chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt; Quyết định hình phạt trong trường hợp đồng phạm và trường hợp miễn hình phạt trong Bộ luật hình sự

Quyết định hình phạt trong trường hợp chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt; Quyết định hình phạt trong trường hợp đồng phạm và trường hợp miễn hình phạt trong Bộ luật hình sự
Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi tập trung phân tích các trường hợp: Quyết định hình phạt trong trường hợp chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt; Quyết định hình phạt trong trường hợp đồng phạm và trường hợp miễn hình phạt cũng như các tình huống thực tế.

Đặc điểm, ý nghĩa của quyết định hình phạt

Đặc điểm, ý nghĩa của quyết định hình phạt
Khi quyết định hình phạt, Toà án căn cứ vào quy định của Bộ luật Hình sự, cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự.
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng