Luat Minh Khue

quyết định hình phạt - Trang 2

quyết định hình phạt | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quyết định hình phạt.

Quyết định hình phạt trong trường hợp đồng phạm?

Quyết định hình phạt trong trường hợp đồng phạm?
Như vậy, hành vi phạm tội của mỗi người là cố ý và có sự liên quan, phối hợp chăt chẽ với nhau mà không hề tách rời nhau. N ếu có nhiều người phạm tội nhưng không cố ý cùng thực hiện một tội phạm thì không gọi là đồng phạm.

Căn cứ quyết định hình phạt trong trường hợp pháp nhân thương mại phạm nhiều tội?

Căn cứ quyết định hình phạt trong trường hợp pháp nhân thương mại phạm nhiều tội?
Khi quyết định hình phạt, Tòa án căn cứ vào quy định của Bộ luật này, cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, việc chấp hành pháp luật của pháp nhân thương mại và các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự áp dụng đối với pháp nhân thương mại.....
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng