Luat Minh Khue

Quyết định số //QĐ-BGDĐT

Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT

Tách riêng chi phí giảng dạy và chi phí tiền ăn trường mầm non ?

Tách riêng chi phí giảng dạy và chi phí tiền ăn trường mầm non ?
Xin chào Công ty Luật Minh Khuê, tôi muốn hỏi là khi thành lập trường mầm non, để làm bản kế hoạch kinh doanh sát nhất thì tôi muốn tách riêng chi phí giảng dạy và chi phí tiền ăn ra. Tức là ví dụ phí nhân viên bếp, phí thực phẩm, ga,... sẽ được tính vào tiền ăn của các cháu. Như vậy có sai luật không ?