Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Quyet Dinh So 19 2009 Qd Ubnd"

Quyet Dinh So 19 2009 Qd Ubnd | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Quyet Dinh So 19 2009 Qd Ubnd.

ngày 19/4/2011 của UBND tỉnh

 ngày <strong>19</strong>/4/2011 của <strong>UBND</strong> tỉnh
Về việc Ban hành Quy định về giá bồi thường tái sản, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND xã thu hồi đất

<strong>UBND</strong> xã thu hồi đất
đất nông nghiệp bà con khai hoang năm 1956, nay UBND xã thu hồi bán cho doanh nghiệp làm nhà bán cho