Luat Minh Khue

QUYẾT ĐỊNH

QUYẾT ĐỊNH - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về QUYẾT ĐỊNH

Quyết định

<strong>Quyết</strong> <strong>định</strong>
Xin chào anh chịxin được các anh chị hổ trợ pháp lý về việc ký quyết định miễn nhiệm chức vụ trưởng

Quyết định tuyển dụng ?

<strong>Quyết</strong> <strong>định</strong> tuyển dụng ?
Kính chào luật sư! Tôi có trường hợp như sau: *TH1: * - Tôi ký hợp đồng thử việc với 1 Công ty CP, sau khi hết hợp đồng thử việc thì tôi không thấy bên phía Công ty CP gửi văn bản thông báo cho tôi về việc hết hợp đồng lao động thử việc.

Quyết định ly hôn

<strong>Quyết</strong> <strong>định</strong> ly hôn
phụ cấp nuôi con 1triêu/tháng. Thi hành án lấy quyết định ly hôncủa tôi và nói là để làm thủ tục giải

Quyết định đình chỉ

<strong>Quyết</strong> <strong>định</strong> đình chỉ
Tòa án nhân dân tối cao ra quyết định về việt đình chỉ án hành chính của tòa án tỉnh là sai. Thì

Quyết định hành chính

<strong>Quyết</strong> <strong>định</strong> hành chính
Công chức xét tuyển theo nghị định số 112/2012 sau khi hết thời gian tập sự có cần ra quyết định bổ

quyết định/ubnd tỉnh.

<strong>quyết</strong> <strong>định</strong>/ubnd tỉnh.
Xin ls mk tư vấn cho tôi một vấn đề cụ thể sau: ubnd tỉnh ban hành quyết định, theo như luật ban

Quyết định nghỉ việc

<strong>Quyết</strong> <strong>định</strong> nghỉ việc
Luật sư cho e hỏi, phó giám đốc có quyền ký quyết định nghỉ việc cho phó giám đốc không ạ. Trong

Quyết định giao nhiệm vụ

<strong>Quyết</strong> <strong>định</strong> giao nhiệm vụ
Trường hợp cty có chức danh trưởng phòng nhưng cty không qđ bổ nhiệm mà qđ giao nhiệm vụ và cho hưởng phụ cấp trách nhiệm bằng phụ cấp chức vụ trưởng phòng (do không đủ chuẩn nên giao nhiệm vụ) có được không.