Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "quyết toán năm"

quyết toán năm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quyết toán năm.

Hỏi về chậm nộp tờ khai quyết toán năm chịu mức phạt thế nào theo luật quản lý thuế ?

Hỏi về chậm nộp tờ khai quyết toán năm chịu mức phạt thế nào theo luật quản lý thuế ?
Thưa luật sư, tôi nộp tiền phí chứng thực cho ủy ban năm 2015. Hàng tháng nộp tiền cho ngân hàng,và tờ khai phí,lệ phí hàng tháng cho chi cục thuế,vào ngày 1 đến 5 của tháng sau đó. Đến 5/1/2016,nộp tờ khai quyết toán năm, trên mạng. Sau đó đến cuối năm 2016,chi cục thuế mới báo là tờ khai quyêt toán đó bị sai.

Quyết định tăng lương chậm có được truy lĩnh?

Quyết định tăng lương chậm có được truy lĩnh?
Xin chào quý Công ty. Tôi hiện là giáo viên THCS chính thức của tỉnh Long An. Tôi có một vấn đề xin quý Công ty có thể tư vấn cho tôi. Từ ngày 15 tháng 8 năm 2015, tôi được trường phân công mỗi tuần dạy 24 tiết.