Luật sư tư vấn về chủ đề "quyết toán ngân sách"

quyết toán ngân sách | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quyết toán ngân sách.

Quy định về duyêt quyết toán ngân sách nhà nước

Quy định về duyêt quyết toán ngân sách nhà nước
Kết thúc việc xét duyệt quyết toán năm, đơn vị dự toán cấp trên ra thông báo duyệt quyết toán gửi đơn vị dự toán cấp dưới; đối với đơn vị dự toán cấp I gửi đơn vị dự toán cấp dưới và gửi cơ quan tài chính cùng cấp để thẩm định theo quy định.

Quy định yêu cầu, trình tự báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước

Quy định yêu cầu, trình tự báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước
Đơn vị dự toán cấp trên trực tiếp xét duyệt quyết toán ngân sách của đơn vị trực thuộc và thông báo kết quả xét duyệt gửi đơn vị được xét duyệt; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán ngân sách thuộc phạm vi được giao quản lý, gửi đơn vị dự toán cấp trên trực tiếp