Luat Minh Khue

rút hồ sơ xuất khẩu lao động

rút hồ sơ xuất khẩu lao động - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về rút hồ sơ xuất khẩu lao động

Tư vấn về rút hồ sơ đi lao động ở nước ngoài ?

Tư vấn về rút hồ sơ đi lao động ở nước ngoài ?
Thưa luật sư: Em và 200 bạn khác có nộp hồ sơ vào một công ty tổ chức đưa người đi lao động ở Nhật. Chúng em đã được công ty tổ chức phỏng vấn, và đào tạo tiếng Nhật. Chúng em đã tham gia khóa đào tạo tiếng Nhật 6 tháng và đóng một khoản tiền vào công ty là 3.500 USD. Nhưng kể từ khi học cho đến kết thúc khóa học, công ty chưa đưa được bất kỳ người nào đi.