Luat Minh Khue

rút sổ bảo hiểm

rút sổ bảo hiểm - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về rút sổ bảo hiểm

Chưa bàn giao công việc dứt điểm có bị khởi kiện ?

Chưa bàn giao công việc dứt điểm có bị khởi kiện ?
Tôi đã bị công ty cho nghỉ việc từ ngày 15/9/2015. Khi đó tôi đã bàn giao lại hết tất cả hợp đồng, sổ đại lý và đại lý cũng đã xác nhận là có nợ công ty như trong sổ sách đã ghi. Khi bàn giao thì có một đại lý đã bỏ trốn và chưa ra xác nhận công nợ với công ty.

Tư vấn về việc rút sổ bảo hiểm xã hội ?

Tư vấn về việc rút sổ bảo hiểm xã hội ?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Lúc trước tôi làm việc ở công ty A có tham gia bảo hiểm tại đây, thời gian tham gia bảo hiểm được ba tháng, đến tháng 6 năm 2014 thì tôi nghỉ việc (trường hợp nghỉ ngang không xin phép)

Tư vấn thủ tục rút sổ bảo hiểm xã hội ?

Tư vấn thủ tục rút sổ bảo hiểm xã hội ?
Kính chào Luật Minh Khuê. Tôi có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Chồng tôi đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 1/9/2012. Ngày 22/12/2013 công ty ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với chồng tôi kể từ ngày 1/1/2014.