Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "ra trường"

ra trường | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề ra trường.

Hoãn nghĩa vụ quân sự khi nào đủ điều kiện?

Hoãn nghĩa vụ quân sự khi nào đủ điều kiện?
Thưa luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê. Em có một vấn đề muốn luật sư giải đáp giúp: Em sinh 12/12/1989 ra trường được 3 năm hiên đang là viên chức tại một đơn vị trực thuộc bộ Xây Dựng nay có luật phải phải đi nhập ngũ đến hết 27 tuổi mà hiện tại em đang đi học cao học. em xin hỏi trường hợp của em có được tạm hoạn thực hiện nghĩa vụ quân sự không. Em xin cảm ơn.