Luật sư tư vấn về chủ đề "ra trường" - Trang 8

ra trường | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề ra trường.

Lo thuế môi trường

Lo thuế môi <strong>trường</strong>
Dự thảo Luật Thuế môi trường đang gây nhiều tranh cãi không chỉ về nhóm hàng hóa thuộc diện chịu

Những lối đoạn trường

Những lối đoạn <strong>trường</strong>
Thư viện quốc gia Hà Nội hàng tháng thường có những buổi nói chuyện về đủ loại vấn đề đang được dư luận quan tâm. Một ngày hè năm 1976, tôi có dịp được nghe một buổi nói chuyện như vậy mà diễn giả là kỹ sư Trần Đại Nghĩa.