Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "rách giác mạc"

rách giác mạc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề rách giác mạc.

Bầu Trưởng thôn ?

Bầu Trưởng thôn ?
muốn đưa ông Mạc lên làm Trưởng thôn, còn dòng họ Phạm muốn đưa ông Muôn vào chức danh này để củng cố