Luat Minh Khue

ranh chấp lao động

ranh chấp lao động - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về ranh chấp lao động

Phó giám đốc có được ký kết hợp đồng lao động với người lao động ?

Phó giám đốc có được ký kết hợp đồng lao động với người lao động ?
Thưa Luật sư, Tôi muốn hỏi, Công Ty tôi là Công Ty TNHH 2 thành viên, tôi là Giám Đốc và 1 thành viên là phó Giám Đốc. Vì không thống nhất về vấn đề ký kết hợp đồng sử dụng người Lao động, nên tôi muốn để chức danh Phó Giám đốc ký, mà tôi không phải chịu trách nhiệm về sau. Vậy xin luật tư tư vấn giùm tôi phải làm thế nào, để chức danh Phó giám Đốc ký HĐLĐ trực tiếp với người lao động.