Luat Minh Khue

Ranh giới bất động sản liền kề

Ranh giới bất động sản liền kề - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Ranh giới bất động sản liền kề

Tư vấn về tranh chấp ranh giới bất động sản liền kề ?

Tư vấn về tranh chấp ranh giới bất động sản liền kề ?
Thưa luật sư, tôi có thắc mắc muốn nhờ luật sư trả lời giúp. Năm 1990, gia đình tôi làm nhà có chừa chỗ đất giáp ranh với nhà bên cạnh là 1 mét. Sau đó, gia đình nhà bên cạnh đào ao ngay cạnh nhà tôi và đào hết diện tích họ có, nhà tôi đã xây tường chắn. Hiện nay, gia đình bên cạnh lại đào sâu thêm 3 mét. Tôi muốn hỏi, họ làm như vậy có đúng vơi quy định của pháp luật không? Gia đình tôi phải làm như thế nào trong trường hợp này?